Om at købe andel i AB HP I

Foreningens bestyrelse varetager salg/overdragelse af boliger/andele

Overdragelsesprisen for en bolig er andelsværdien vedtaget på seneste generalforsamling + eventuelle forbedringer og tilpasset løsøre til nedskrevet værdi.

Almindeligt løsøre indgår ikke i første omgang, men kan aftales, når overdragelsesaftalen er underskrevet. En evt. aftale mellem sælger og køber om overtagelse af løsøre skal godkendes af bestyrelsen.

Vi fører en interesseliste for de, der er interesseret i at komme til at bo i AB Herregårdsparken I.

Det kan anbefales at gå en tur rundt i området for at orientere sig om bebyggelsen som helhed, herunder også de grønne områder.

Når der er ledige boliger henvender vi os først internt i foreningen og derefter til de, der er opført på interesselisten. Henvendelsen sker i mail, og det sker som regel med invitation til at bese den pågældende bolig i et åbent hus-arrangement.

Registrering på interesselisten - følg menupunktet "Interesseliste" i skærmens venstre side. Der betales et gebyr på kr. 100.

Den teoretiske ventetid på en bolig kan vi ikke sige noget kvalificeret om. En del er skrevet op på interesselisten, men er alligevel ikke aktuelt interesseret, når (pludselig) en ledig bolig præsenteres. Erfaringsmæssigt kommer 1-5 boliger til salg om året.

Blandt de interesserede er det bestyrelsen, der udvælger den nye andelshaver. Det sker efter en samlet vurdering af foreningens interesser og af ansøgerens interesse i foreningen - ikke blot i boligen.

Som forening ønsker vi andelshavere, der aktivt og positivt vil tage del i foreningens ve og vel. Der er opgaver, som skal klares for at det hele kan fungere. Vi har ingen præferencer - derimod ønsker vi en bredt sammensat personkreds: ældre, unge, familier med børn, familier uden børn, enlige, par - etc.