Foreningen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har det daglige ansvar for foreningens drift.

De foreningsmæssige forhold fremgår af menuen i venstre side, men vi har valgt at opdele hjemmesiden sådan, at der også er oplysninger om foreningen på andre sider, f.eks. et særskilt menupunkt om økonomien.

Foreningen er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) som er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation netop for private andelsboligforeninger.