Økonomi

Andelsværdi og boligafgift vedtages på den årlige generalforsamling


Senest er beløbene fastsat i oktober 2020:


Boligtype


Andelsværdi

Boligydelse
pr. måned

2 rum 1. sal

990.393

3.328,88

2 rum stueplan

1.019.521

3.402,56

3 rum

1.347.228

4.231,47

4 rum

1.623.952

4.931,44

Boligafgiften dækker foreningens omkostninger til låneydelser, renovation, forsikring, administration m.m. – se nærmere under Budget og årsrapporter.

Naturgas, el og vand afregnes individuelt efter forbrug. Det samme gælder for TV, telefon og bredbånd.

Særligt for så vidt angår TV:
Der er YouSee TV-kabelforbindelse installeret i alle boligerne. Den enkelte andelshaver bestiller og betaler den TV-pakke, der ønskes at abonnere på. Eller vælger slet ikke at abonnere på TV signal fra YouSee.
Det betyder, at andelshaveren i stedet kan vælge en løsning som er baseret på f.eks. bredbåndsforbindelse.